Izvor: Prof. dr Dragan Kolev

Tabela poslatih odgovora na pitanja iz predmeta Civilna bezbednost

Prezime i ime D a t u m
17.11. 24.11. 7.12. 14.12. 21.12. 28.12 11.1
Cvetković Nikla + + + + + + +
Jeftić Miloš + + + + + +  
Nader Salaymeh + + + + +   +
Prokić Tara + + + +   +  
Reema El Hajj + + + + +   +
Stanojković Emilija + + + + + + +
Stefanović Doroteja + + + + + + +
Šuković Mladen   + + +     +