Izvor: Studentska služba

FAKULTET ZA DIPLOMATIJU I BEZBEDNOST

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Raspored ispita

Januarski ispitni rok za školsku 2020/2021. od 18.01-12.02.2021. godine

I GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Osnovi bezbednosti Prof. dr Milica Bošković 22.01.2021. u 10h
Osnovi diplomatije Doc. dr Danijela Bjelja 25.01.2021. u 10h
Osnovi prava sa ustavnim pravom Prof. dr Slobodan Simović 29.01.2021. u 11h
Italijanski jezik 1, 2 Marina Milovanović 27.01.2021. u 10h
Nemački jezik 1, 2 Aleksandra Begović 27.01.2021. u 10h
Španski jezik 1, 2 Hristina Filipovic 27.01.2021. u 12:30h
Engleski jezik 1, 2 Mina Suknović 03.02.2021. u 10h
Engleski jezik 1, 2 dr Ivona Radojević Aleksić 01.02.2021. u 10h
Sistemi bezbednosti Doc. dr Dejan Labović 05.02.2021. u 13h
Sociologija I grupa Prof. dr Mihajlo Manić 18.01.2021. u 10h
Sociologija II grupa Prof. dr Mihajlo Manić 20.01.2021. u 10h
Sociologija III grupa Prof. dr Mihajlo Manić 10.02.2021. u 10h
Evropski odnosi i EU Prof. dr Mihajlo Vučić 12.02.2021. u 10h
Osnove politike i savremeni politički sistemi Doc. dr Danijela Bjelja 08.02.2021. u 10h

 

…. 

II GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Međunarodna bezbednost Prof. dr Slobodan Simović 29.01.2021. u 13h
Politički sistem Srbije Doc. dr Danijela Bjelja 22.01.2021. u 10h
Međunarodno javno pravo Prof. dr Jelena Lopicic Jancic 18.01.2021. u 11h
Engleski jezik 3, 4 dr Ivona Radojević Aleksić 01.02.2021. u 12h
Engleski jezik 3, 4 Mina Suknović 03.02.2021. u 12h
Krivično pravo (opšti i posebni deo) Prof. dr Jelena Lopicic Jancic 25.01.2021. u 10h
Zaštita i bezbednost informacija Prof. dr Dragan Ranđelović 11.02.2021. u 11h
Metodologija političkih nauka Prof. dr Mihajlo Manić 27.01.2021. u 10h
Savremene političke teorije Prof. dr Dušan Proroković 08.02.2021. u 12:30h
Religija i politika Prof. dr Mihajlo Manić 12.02.2021. u 10h
Istorija diplomatije Prof. dr Branko Nadoveza 05.02.2021. u 12:30h

 

….

III GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Krizni menadžment Doc. dr Žarko Braković 27.01.2021. u 10h
Ples Božidar Mihailović 20.01.2021. u 10h
Debata Doc. dr Danijela Bjelja 22.01.2021. u 12h
Protokol mr Vojislav Glišić 25.01.2021. u 10h
Spoljna politika Srbije Prof. dr Dragan Kolev 18.01.2021. u 10h
Engleski jezik 5, 6 dr Ivona Radojević Aleksić 01.02.2021. u 14h
Engleski jezik 5, 6 Mina Suknović 03.02.2021. u 14h
Obaveštajno-bezbednosne službe Prof. dr Radojica Lazić 10.02.2021. u 10h *
Međunarodni ekonomski odnosi Doc. dr Gordana Mrdak 11.02.2021. u 10h
Geopolitika Prof. dr Dušan Proroković 08.02.2021. u 12:30h
Psihologija pokreta Prof. dr Mihajlo Manić 29.01.2021. u 10h

 

….

MASTER AKADEMSKE STUDIJE – Diplomatija i bezbednost

I GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Savremena ekonomija Doc. dr Gordana Mrdak 22.01.2021. 10h
Politika bezbednosti Doc. dr Stevo Ivetić 18.01.2021. u 12h
Savremena politička istorija Prof. dr Branko Nadoveza 05.02.2021. u 12:30h
Uporedni politički sistemi Prof. dr Branko Nadoveza 05.02.2021. u 12:30h
Engleski jezik 7, 8 dr Ivona Radojević Aleksić 01.02.2021. u 14h
Engleski jezik 7, 8 Mina Suknović 03.02.2021. u 14h
Komunikologija Prof. dr Mihajlo Manić 29.01.2021. u 11h
Studije EU Prof. dr Mihajlo Vučić 12.02.2021. u 12h
Strategije bezbednosti Prof. dr Dušan Proroković 08.02.2021. u 12:30h

….

II GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Metodologija političkih nauka Prof. dr Dragan Kolev 29.01.2021. u 11h
Geopolitika Balkana Prof. dr Dušan Proroković 08.02.2021. u 12:30h
Protokol mr Vojislav Glišić 25.01.2021. u 10h
Civilna bezbednost Prof. dr Dragan Kolev 22.01.2021. u 12h
Političko nasilje Prof. dr Mihajlo Manić 01.02.2021. u 10h
Sistemi bezbednosti Srbije Prof. dr Dragan Kolev 05.02.2021. u 10h
Međunarodno javno pravo Prof. dr Jelena Lopicic Jancic 18.01.2021. u 12h
Diplomatsko i konzularno pravo Prof. dr Jelena Lopicic Jancic 18.01.2021. u 12h

….

MASTER AKADEMSKE STUDIJE – Korporativna bezbednost

I GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Informaciona bezbednost Prof. dr Dragan Ranđelović 11.02.2021. u 12h **
Menadžment u korporativnoj bezbednosti Prof. dr Milica Bošković 18.01.2021. 10h
Teorija korporativne bezbednosti Prof. dr Slobodan Simović 29.01.2021. u 14h
Savremena ekonomija i bezbednost Doc. dr Gordana Mrdak 22.01.2021. 10h
Fizičko-tehnička zaštita Prof. dr Milica Bošković 05.02.2021. u 11h
Mendžment u industrijskoj bezbednosti Doc. dr Gordana Mrdak 01.02.2021. 10h

….

II GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Ugrožavanje korporativne bezbednosti Prof. dr Milica Bošković 11.02.2021. u 10h
Savremeni sistemi korporativne bezbednosti Prof. dr Milica Bošković 05.02.2021. u 11h
Civilna bezbednost Prof. dr Dragan Kolev 18.01.2021. u 10h
Metodologija političkih nauka Prof. dr Dragan Kolev 29.01.2021. u 11h

NAPOMENA:
* – Izmena urađena 11.01. u 11:40
** – Izmena urađena 03.02.2021. u 15h