Izvor: Studentska služba

Kolokvijum iz predmeta Engleski jezik 1 će se održati 22.12. u 13h.

Obaveštavaju se studenti koji Engleski jezik slušaju kod Mine Suknović da će se kolokvijumi na održati po sledećem rasporedu:

– Engleski jezik 1, 22.12. u 13h;
– Engleski jezik 3, 25.12. u 9h;
– Engleski jezik 5, 25.12. u 12h;
– Engleski jezik 7, 22.12. u 11h.

Predmetni nastavnik