Head

Letnja škola Evropskih integracija

Čanj, Crna Gora, 28. maj – 1. juni 2021.

IDEJA EVROPSKE INTEGRACIJE I ZAPADNI BALKAN

U cilju proširenja i produbljenja znanja o temi evropske integracije izvan uobičajenog školskog kurikuluma, kao i povezivanja studenata iz Srbije sa stručnjacima iz EU i regiona koji prate temu evropske integracije, Fakultet za diplomatiju i bezbednost u saradnji sa Komenius univerzitetom, Bratislava (Univerzita Komenského), Southern European Center for Legal Research i uz podršku profesora sa Univerziteta u Trstu (Università Degli Studi Di Trieste), Italija i Univerziteta Maribor (Pravna fakulteta Maribor), Slovenija, pokreće projekat letnje škole evropske integracije pod nazivom „Ideja Evropske integracije i Zapadni Balkan“ od 28. maja do 1. juna 2021. u Čanju, na crnogorskom primorju.

Letnja škola je namenjena studentima osnovnih i master studija univerziteta u Srbiji koji se interesuju za tematiku evropske integracije. Intenzivni format letnje škole podrazumeva da će studenti imati 15 časova nastave o izabranim temama:

  • Nastanak i razvoj ideje evropske integracije u kontekstu savremenih geopolitičkih izazova;
  • Proces pristupanja država Zapadnog Balkana Evropskoj uniji i spoljnopolitičke alternative;
  • Izazovi savremenih međunarodnih odnosa i mesto EU u njima.

Polaznici letnje škole će imati prilike da slušaju predavanja tri vrste predavača:

  • Stručnjaka za evropske integracije sa partnerskih evropskih univerziteta kao i Fakulteta za diplomatiju i bezbednost;
  • Funkcionera u državnim organima zemalja Zapadnog Balkana koje su kandidati za članstvo u EU, a koji se bave procesom pristupanja;
  • Analitičara nevladinih organizacija i naučnih instituta iz Srbije i regiona koji prate proces pristupanja i tematiku evropskih integracija.

Kombinacijom različitih profila predavača omogućava se polaznicima da steknu kako teorijsku tako i praktičnu obuku o temama letnje škole. Vrhunskim kvalifikacijama predavača garantuje se da će stečeno znanje biti dragoceno za sve polaznike u daljem toku studija i budućim karijerama. Predavanja će biti interaktivna i pružiće šansu polaznicima da iznesu svoje viđenje problema koji budu analizirani.

Polaznici koji odslušaju sva predavanja dobiće sertifikat o pohađanju letnje škole. Nakon odslušanih predavanja polaznici mogu da polažu ispit koji će pokriti sve teme sa predavanja letnje škole. Polaznici koji se opredele za ovu opciju i uspešno polože ispit dobiće sertifikat o položenom ispitu. Oba sertifikata dodeljuju sve partnerske institucije letnje škole. Posebna pogodnost daje se studentima Fakulteta za diplomatiju i bezbednost kojima uspešno položeni ispit može da zameni 30% gradiva iz predmeta „Evropski odnosi i EU“ (sve predispitne obaveze kao i 23 ispitna pitanja manje na završnom ispitu), odnosno 30% gradiva na predmetu „Studije EU“ (po dogovoru sa predmetnim profesorom studenti se oslobađaju srazmernog procenta materijala koje je potrebno spremiti za ispit).

Zainteresovani mogu da pošalju prijave profesoru Mihajlu Vučiću do 15. februara 2021. na e-mail adresu: mihajlovucic@gmail.com. U prijavi je potrebno navesti ime i prezime, fakultet, godinu studiranja, e-mail adresu, kao i kratko motivaciono pismo. Broj polaznika je ograničen.

Cena kursa iznosi 250 evra po polazniku i uključuje smeštaj sa punim pansionom u hotelu od 3 zvezdice (4 noćenja), boravišnu taksu, svečanu večeru na kraju kursa za sve polaznike i predavače, i sve potrebne materijale za kurs. Postoji mogućnost plaćanja na pet rata.