Izvor: Dušan Radulović, saradnik u nastavi

Poštovane kolege,

Pravo na pisanje seminarskog rada iz predmeta Politički sistem Srbije u ovom semestru mogu steći kolege koje najbolje odrade zadatak u vidu pisanja eseja. Samo pisanje eseja nije obavezno, već ga rade kolege koje žele da pišu seminarski rad i na taj način steknu do 10 predispitnih poena.

Tema eseja: Suverenost u 21. veku?

Obim eseja: minimum 3, maksimum 5 kucanih stranica.

Prored teksta: 1.0

Oblik: Times New Roman (font 12).

– Opcija justify (tekst centriran i poravnan po marginama).

Esej dostaviti zaključno sa 3.11.2020. na e-mail adresu radulovic.dusan916@gmail.com

Svakome ko dostavi esej će, u zavisnosti od kvaliteta rada, biti dodeljen određen broj predspitnih poena iako ne stekne pravo na pisanje seminarskog rada.

Predmetni saradnik u nastavi,

Dušan Radulović