Izvor: Studentska služba

Lista studenata II godine koji su ostvarili pravo na punu stipendiju

R.b. Ime i prezime studenta Broj indeksa
1. Kristina Stepanović 018/19
2. Vasilisa Denda 078/19
3. Danica Manojlović 045/19

Lista studenata III godine koji su ostvarili pravo na punu stipendiju

R.b. Ime i prezime studenta Broj indeksa
1. Marija Babac 024/18
2. Nataša Maljković 131/18
3. Valentina Božinović 069/18
4. Marko Panić 016/18
5. Tamara Morar 084/18
6. Igor Ilić 171/19
7. Stefan Marković 007/18
8. Lazar Faraga 121/18

Obaveštavaju se studenti osnovnih akadamskih studija Fakulteta za diplomatiju i bezbednost koji su ostvarili pravo na besplatnu punu školarinu za godinu koju upisuju da će se upis vršiti 22. i 23. oktobra u periodu od 10 do 13 časova.

Uprava fakulteta