Izvor: Prof. dr Jelena Lopičić Jančić

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE DRUGE GODINE OSNOVIH STUDIJA IZ PREDMETA MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO ZA UTORAK 20.10.2020. I SREDU 21.10.2020.

Poštovani studenti,

Iz udžbenika Medjunarodno javno pravo autora prof dr Smilje Avramov, Akademja za diplomatiju i bezbednost, Beograd 2011  godine  treba da obradite i naučite sledeću oblast pod nazivom:

– “Kodifikacija međunarodnog prava, Međunarodno ugovorno pravo kao i Registoravanje i deponovanje ugovora” a to su ispitna pitanja 8, 9 i 10.

Dve prezentacije gore navedene oblasti, a koja je izvedena iz udžbenika Međunarodno javno pravo, prof. dr Smilje Avramov nalaze se na stranici predmeta.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća tokom učenja, možete me kontaktirati na moj email ili na sledećem času naredne sedmice na fakultetu.

S poštovanjem,

Prof. dr Jelena Lopičić Jančić