FAKULTET ZA DIPLOMATIJU I BEZBEDNOST

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Raspored ispita

Oktobarski ispitni rok III za školsku 2019/2020. od 05.10-16.10.2020. godine

I GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Osnovi bezbednosti Prof. dr Milica Bošković 09.10.2020. u 12h
Osnovi diplomatije Doc. dr Danijela Bjelja 16.10.2020. u 13:30h
Osnovi prava sa ustavnim pravom Prof. dr Slobodan Simović 15.10.2020. u 14h
Italijanski jezik 1, 2 Marina Milovanović 14.10.2020. u 10h
Nemački jezik 1, 2 Aleksandra Begović 14.10.2020. u 10h
Španski jezik 1, 2 Hristina Filipović 14.10.2020. u 13h
Engleski jezik 1, 2 Nataša Kankaraš 06.10.2020. u 11:30h
Engleski jezik 1, 2 dr Marijana Rašković 16.10.2020. u 12h
Sistemi bezbednosti Doc. dr Dejan Labović 13.10.2020. u 11h
Sociologija Prof. dr Mihajlo Manić 12.10.2020. u 14h
Evropski odnosi i EU Prof. dr Mihajlo Vučić 06.10.2020. u 10:30h
Osnove politike i savremeni politički sistemi Doc. dr Danijela Bjelja 15.10.2020. u 13:30h

 

 II GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Međunarodna bezbednost Prof. dr Slobodan Simović 15.10.2020. u 14h
Politički sistem Srbije Doc. dr Danijela Bjelja 15.10.2020. u 13:30h
Međunarodno javno pravo Prof. dr Jelena Lopičić – Jančić 14.10.2019. u 12:30h
Engleski jezik 3, 4 dr Marijana Rašković 16.10.2020. u 12h
Engleski jezik 3, 4 Nataša Kankaraš 06.10.2020. u 11:30h
Zaštita i bezbednost informacija Prof. dr Dragan Ranđelović 05.10.2020. u 11h
Metodologija političkih nauka Prof. dr Mihajlo Manić 13.10.2020. u 10:30h
Religija i politika Prof. dr Mihajlo Manić 13.10.2020. u 10:30h
Istorija diplomatije Prof. dr Branko Nadoveza 12.10.2020. u 14h
Krivicno pravo (opsti i posebni deo) Prof. dr Jelena Lopičić – Jančić 14.10.2019. u 12:30h

 

III GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Krizni menadžment Doc. dr Zarko Braković 09.10.2020. u 10h
Ples Božidar Mihailović 15.10.2020. u 12:30h
Debata Doc. dr Danijela Bjelja 15.10.2020. u 13:30h
Protokol mr Vojislav Glišić 13.10.2020. u 12:30h
Spoljna politika Srbije Prof. dr Dragan Kolev 14.10.2020. u 11:30h
Engleski jezik 5, 6 dr Marijana Rašković 16.10.2020. u 12h
Engleski jezik 5, 6 Nataša Kankaraš 06.10.2020. u 11:30h
Obaveštajno-bezbednosne službe Doc. dr Stanimir Đukić 08.10.2020. u 10h *
Međunarodni ekonomski odnosi Doc. dr Gordana Mrdak 12.10.2020. u 12:30h
Geopolitika prof. dr Dušan Proroković 05.10.2020. u 13:45h
Psihologija pokreta Prof. dr Mihajlo Manić 13.10.2020. u 10:30h

MASTER AKADEMSKE STUDIJE – Diplomatija i bezbednost

I GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Savremena ekonomija Doc. dr Gordana Mrdak 12.10.2020. u 12:30h
Politika bezbednosti Doc. dr Stevo Ivetic 08.10.2020. u 10h
Savremena politička istorija Prof. dr Branko Nadoveza 12.10.2020. u 14h
Uporedni politički sistemi Prof. dr Branko Nadoveza 12.10.2020. u 14h
Engleski jezik 7, 8 dr Marijana Rašković 16.10.2020. u 12h
Engleski jezik 7, 8 Nataša Kankaraš 06.10.2020. u 11:30h
Komunikologija Prof. dr Mihajlo Manić 12.10.2020. u 14h
Studije EU Doc. dr Mihajlo Vučić 06.10.2020. u 10:30h
Strategije bezbednosti prof. dr Dušan Proroković 05.10.2020. u 13:45h

II GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Metodologija političkih nauka Prof. dr Dragan Kolev 14.10.2020. u 11:30h
Geopolitika Balkana prof. dr Dušan Proroković 05.10.2020. u 13:45h
Protokol mr Vojislav Glišić 13.10.2020. u 12:30h
Civilna bezbednost Prof. dr Dragan Kolev 14.10.2020. u 11:30h
Političko nasilje Prof. dr Mihajlo Manić 13.10.2020. u 10:30h
Sistemi bezbednosti Srbije Prof. dr Dragan Kolev 14.10.2020. u 11:30h
Diplomatsko i konzularno pravo Prof. dr Jelena Lopicic – Jancic 14.10.2019. u 12:30h

MASTER AKADEMSKE STUDIJE – Korporativna bezbednost

I GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Informaciona bezbednost Prof. dr Milica Bošković 09.10.2020. u 12h
Menadžment u korporativnoj bezbednosti Prof. dr Milica Bošković 09.10.2020. u 12h
Teorija korporativne bezbednosti Doc. dr Slobodan Simović 15.10.2020. u 14h
Savremena ekonomija i bezbednost Doc. dr Gordana Mrdak 12.10.2020. u 12:30h
Fizičko-tehnička zaštita Doc. dr Stanimir Đukić 08.10.2020. u 10h *
Mendžment u industrijskoj bezbednosti Doc. dr Gordana Mrdak 12.10.2020. u 12:30h

II GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Ugrožavanje korporativne bezbednosti Doc. dr Stanimir Đukić 08.10.2020. u 10h *
Savremeni sistemi korporativne bezbednosti Doc. dr Stanimir Đukić 08.10.2020. u 10h *
Civilna bezbednost Prof. dr Dragan Kolev 14.10.2020. u 11:30h
Metodologija političkih nauka Prof. dr Dragan Kolev 14.10.2020. u 11:30h

NAPOMENA:
* – Izmena urađena 05.10. u 12h