Izvor: Studentska služba

Međunarodna bezbednost

Oktobarski ispitni rok I:

1. Jelena Todorović – 8
2. Kristina Peca – 7
3. Milica Asanović – 5
4. Milica Ristić – 6
5. Miloš Krivokapić – 5
6. Miloš Žižić – 5
7. Miona Prica – 9
8. Nađa Veselinović – 7
9. Nevena Sakić – 6
10. Sara Borozan – 6
11. Una Mandić – 8

Predmetni saradnik u nastavi