Izvor: Studentska služba

Spisak studenata Fakulteta za diplomatiju i bezbednost koji su 4.09.2020.

u septembarskom ispitnom roku položili ispit Zaštita i bezbednost informacija

r. br. Ime i prezime studenta/br. indeksa Seminar uslov za ispit Prisustvo i aktivnost Test Ocena
1. Ivana Lesendrić 053/18 +/25 6 25 6
2. Lazar Faraga 121/18 +/22 5 48 8
3. Marija Savić 047/18 +/27,5 6 40 8
4. Milica Aleksić 021/18 +/20 6 30 6
5. Nataša Maljković 131/18 +/25 12 45 9
6. Sandra Milovančević 089/18 +/20 5 30 6

 

Upis ocena je na fakultetu 9.09.2020 u vremenu od 9 do 10h.

Zainteresovani studenti mogu u tom terminu da pogledaju svoje testove.

 

4.09.2020.                                                                          Prof. dr Dragan Ranđelović