Izvor: Studentska služba

Ocene sa ispita iz nastavnog predmeta Obaveštajno-bezbednosne službe, od dana 03.09.2020. godine, i to:

  1. Miljana Petrović ………. 7
  2. Aleksandar Ostojić ………. 7
  3. Svetlana Nešić ………. 7
  4. Anja Labović ………. 6
  5. Nikola Vujanović ………. 6 (nije po terminu, ni do sada, branio niti sačinio seminarski rad);
  6. Kristina Vujinović ………. 6
  7. Petar Gavrilović ………. 5
  8. Marija Puzović ………. 5
  9. Aleksa Petrović ………. 5

Predmetni profesor

doc. dr Stanimir Đukić