Izvor: Studentska služba

– DEBATA –

REZULTATI ISPITA, 1.9.2020. SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK 2019./2020.

Predmetni profesor: Doc.dr Danijela Bjelja

RED. BR. STUDENT/KINJA OCENA
1.

Nikola Vujanović

7
2. Anđela Mitić 7
3. Anja Labović 7
4. Jelena Babić 6
5. Aleksandar Atanasov 5