Izvor: Studentska služba

– OSNOVI POLITIKE I SAVREMENI POLITIČKI SISTEMI –

REZULTATI ISPITA, 1.9.2020. SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK 2019./2020.

RED.BR. STUDENT/KINJA OCENA
1. Kristina Stepanović 18/19 10
2. Kristina Marjanović 29/19 10
3. Anđela Eraković 65/17 10
4. Olja Ilić 118/19 10
5. Anđela Janković 101/19 9
6. Nevena Milosavljević 164/19 9
7. Jelena Labović 144/19 9
8. Tanja Plavšić 68/19 9
9. Vuk Kovačević 43/19 9
10. Liza Smiljanić 27/19 9
11. Matija Pavelić 69/19 9
12. Lazar Topolić 51/19 9
13. Kristina Rogović 10/19 9
14. Aleksandar Lučić 165/19 9
15. Marijana Mošić 104/19 9
16. Ivan Franović 22/19 8
17. Anja Belić 35/19 8
18. Stepa Tanasković 36/19 8
19. Sara Mihajilović 59/19 8
20. Miodrag Pavković 48/18 8
21. Jovana Rajin 58/19 8
22. Nemanja Lale 73/19 8
23. Janko Pavlović 8/19 8
24. Marta Zlatić 16/19 8
25. Tea Piljak 47/19 8
26. Milena Stanojević 50/19 8
27. Marta Ćirić 21/19 7
28. Tamara Filipović 46/19 7
29. Jelena Stevanović 70/19 6
30. Nenad Vasić 143/19 6
31. Uroš Žerađanin 31/19 6
32. Stefan Terzić 13/19 6
33. Ksenija Lazović 105/19 6
34. Jovan Mandić 24/19 5
35. Ana Stamenković 77/19 5
36. Anđela Vukadinović 38/19 5
37. Nemanja Žerađanin 30/19 5

Predmetni profesor