Izvor: Studentska služba

– POLITIČKI SISTEM SRBIJE –

REZULTATI ISPITA, 31.8.2020. SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK 2019./2020.

Predmetni profesor: Doc. dr Danijela Bjelja

RED.BR. STUDENT/KINJA OCENA
1. Srđan Vekić 136/19 10
2. Miloš Pavlović 108/18 7
3. Vladimir Petković 56/19 7
4. Kristina Peca 153/19 7
5. Milutin Nikolić 42/18 6
6. Dunja Vujanić 90/18 6
7. Una Zdravković 112/18 5
8. Milica Savić 157/18 5
9. Isidora Stojanović 126/18 5
10. Sara Pikulić 93/18 5
11. Sofija Uskoković 150/18 5

Predmetni profesor