Izvor: Studentska služba

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Engleski jezik, koji je održan 27. avgusta 2020.

Engleski jezik 1-2

Student …….. Broj poena

Nikola Milunov …….. 7
Milan Šolak …….. 6
Andjela Janković …….. nije položila
Stefan Blagojević …….. 8
Matija Matić …….. 9
Kristina Janković …….. 6
Sara Potkonjak …….. nije položila
Stefan Jugović …….. 6
Ilija Blagojević …….. 7
Tijana Videnović …….. 6
Jelena Stevanović …….. nije položila
Tamara Filipović …….. nije položila
Nevena Milosavljević …….. 6

Engleski jezik 3-4

Student …….. Broj poena

Srdjan Vekić …….. 7
Djordje Bulatović …….. 6
Vladimir Vučićević …….. 7
Petar Miočinović …….. 6
Pavle Rančigaj …….. nije položio
Veljko Ljuboja …….. 7,5

Engleski jezik 5-6

Student …….. Broj poena

Miloš Jevtović …….. 7
Dimitrije Todorović …….. 7
Aleksandar Čonjić …….. 9
Klara Sandulović …….. 8
Nikola Isidorović …….. 7