FAKULTET ZA DIPLOMATIJU I BEZBEDNOST

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Raspored ispita

Oktobarski ispitni rok II za školsku 2019/2020. od 21.09-02.10.2020. godine

I GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Osnovi bezbednosti Prof. dr Milica Bošković 25.09.2020. u 10h
Osnovi diplomatije Doc. dr Danijela Bjelja 22.09.2020. u 10h
Osnovi prava sa ustavnim pravom Prof. dr Slobodan Simović 01.10.2020. u 10h
Italijanski jezik 1, 2 Marina Milovanović 30.09.2020. u 10h
Nemački jezik 1, 2 Aleksandra Begović 30.09.2020. u 10h
Španski jezik 1, 2 Hristina Filipovic 30.09.2020. u 11h ***
Engleski jezik 1, 2 Nataša Kankaraš 23.09.2020. u 10h
Engleski jezik 1, 2 dr Marijana Rašković 29.09.2020. u 10h
Sistemi bezbednosti Doc. dr Dejan Labović 02.10.2020. u 11h
Sociologija Prof. dr Mihajlo Manić 28.09.2020. u 10h
Evropski odnosi i EU Prof. dr Mihajlo Vučić 02.10.2020. u 13h **
Osnove politike i savremeni politički sistemi Doc. dr Danijela Bjelja 21.09.2020. u 10h

II GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Međunarodna bezbednost Prof. dr Slobodan Simović 01.10.2020. u 10h
Politički sistem Srbije Doc. dr Danijela Bjelja 22.09.2020. u 12h
Međunarodno javno pravo Prof. dr Jelena Lopicic – Jancic 02.10.2019. u 10:30h
Engleski jezik 3, 4 dr Marijana Rašković 29.09.2020. u 10h*
Engleski jezik 3, 4 Nataša Kankaraš 23.09.2020. u 12h
Zaštita i bezbednost informacija Prof. dr Dragan Ranđelović 25.09.2020. u 10h
Metodologija političkih nauka Prof. dr Mihajlo Manić 24.09.2020. u 10h
Religija i politika Prof. dr Mihajlo Manić 28.09.2020. u 10h
Istorija diplomatije Prof. dr Branko Nadoveza 30.09.2020. u 10h
Krivicno pravo (opsti i posebni deo) Prof. dr Jelena Lopicic – Jancic 21.09.2020. u 10h

III GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Krizni menadžment Doc. dr Žarko Braković 02.10.2020. u 10h
Ples Božidar Mihailović 28.09.2020. u 10h
Debata Doc. dr Danijela Bjelja 22.09.2019. u 10h
Protokol mr Vojislav Glišić 30.09.2020. u 10h
Spoljna politika Srbije Prof. dr Dragan Kolev 25.09.2020. u 10h
Engleski jezik 5, 6 dr Marijana Rašković 29.09.2019. u 10h*
Engleski jezik 5, 6 Nataša Kankaraš 23.09.2019. u 12h
Obaveštajno-bezbednosne službe Doc. dr Stanimir Đukić 22.09.2020. u 10h
Međunarodni ekonomski odnosi Doc. dr Gordana Mrdak 01.10.2020. u 10h
Geopolitika prof. dr Dušan Proroković 21.09.2020. u 13h
Psihologija pokreta Prof. dr Mihajlo Manić 28.09.2020. u 10h

  

MASTER AKADEMSKE STUDIJE – Diplomatija i bezbednost

I GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Savremena ekonomija Doc. dr Gordana Mrdak 01.10.2020. u 10h
Politika bezbednosti Doc. dr Stevo Ivetić 25.09.2020. u 10h
Savremena politička istorija Prof. dr Branko Nadoveza 30.09.2020. u 12h
Uporedni politički sistemi Prof. dr Branko Nadoveza 30.09.2020. u 12h
Engleski jezik 7, 8 dr Marijana Rašković 29.09.2020. u 10h*
Engleski jezik 7, 8 Nataša Kankaraš 23.09.2020. u 12h
Komunikologija Prof. dr Mihajlo Manić 28.09.2020. u 10h
Studije EU Doc. dr Mihajlo Vučić 02.10.2020. u 13h **
Strategije bezbednosti prof. dr Dušan Proroković 21.09.2019. u 13h

II GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Metodologija političkih nauka Prof. dr Dragan Kolev 23.09.2020. u 10h
Geopolitika Balkana prof. dr Dušan Proroković 21.09.2019. u 13h
Protokol mr Vojislav Glišić 30.09.2019. u 11h
Civilna bezbednost Prof. dr Dragan Kolev 25.09.2020. u 10h
Političko nasilje Prof. dr Mihajlo Manić 28.09.2020. u 10h
Sistemi bezbednosti Srbije Prof. dr Dragan Kolev 23.09.2020. u 10h
Diplomatsko i konzularno pravo Prof. dr Jelena Lopicic – Jančić 02.10.2020. u 11h

MASTER AKADEMSKE STUDIJE – Korporativna bezbednost

I GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Informaciona bezbednost Prof. dr Milica Bošković 25.09.2020. u 10h
Menadžment u korporativnoj bezbednosti Prof. dr Milica Bošković 01.10.2020. 10h
Teorija korporativne bezbednosti Doc. dr Slobodan Simović 01.10.2020. u 10h
Savremena ekonomija i bezbednost Doc. dr Gordana Mrdak 21.09.2020. 10h
Fizičko-tehnička zaštita Doc. dr Stanimir Đukić 22.09.2020. u 10h
Mendžment u industrijskoj bezbednosti Doc. dr Gordana Mrdak 21.09.2020. 10h

II GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Ugrožavanje korporativne bezbednosti Doc. dr Stanimir Đukić 22.09.2020. u 10h
Savremeni sistemi korporativne bezbednosti Doc. dr Stanimir Đukić 22.09.2020. u 10h
Civilna bezbednost Prof. dr Dragan Kolev 25.09.2020. u 10h
Metodologija političkih nauka Prof. dr Dragan Kolev 23.09.2020. u 10h

NAPOMENA:
* Izmena urađena 16.09.2020. godine u 13h
** Izmena urađena 29.09.2020. godine u 10h
*** Izmena urađena 01.10.2020. godine u 15h