FAKULTET ZA DIPLOMATIJU I BEZBEDNOST

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Raspored ispita

Oktobarski ispitni rok I za školsku 2019/2020. od 07.09. – 18.09.2020. godine

I GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Osnovi bezbednosti Prof. dr Milica Bošković 14.09.2020. u 10h
Osnovi diplomatije Doc. dr Danijela Bjelja 07.09.2020. u 10h
Osnove politike i savremeni politički sistemi Doc. dr Danijela Bjelja 11.09.2020. u 10h
Osnovi prava sa ustavnim pravom Prof. dr Slobodan Simović 10.09.2020. u 10h
Italijanski jezik 1, 2 Marina Milovanović 16.09.2020. u 10h
Nemački jezik 1, 2 Aleksandra Begović 16.09.2020. u 10h
Španski jezik 1, 2 Hristina Filipovic 16.09.2020. u 13h
Engleski jezik 1, 2 Nataša Kankaraš 16.09.2020. u 10h
Engleski jezik 1, 2 dr Marijana Rašković 16.09.2020. u 10h
Sistemi bezbednosti Doc. dr Dejan Labović 18.09.2020. u 10h
Sociologija Prof. dr Mihajlo Manić 09.09.2020. u 10h
Evropski odnosi i EU Prof. dr Mihajlo Vučić 15.09.2020. u 10h

  

II GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Međunarodna bezbednost Prof. dr Slobodan Simović 10.09.2020. u 11h
Politički sistem Srbije Doc. dr Danijela Bjelja 11.09.2020. u 12:30h
Međunarodno javno pravo Prof. dr Jelena Lopičić Jančić 08.09.2020. u 11h
Engleski jezik 3, 4 dr Marijana Rašković 16.09.2020. u 12h
Engleski jezik 3, 4 Nataša Kankaraš 16.09.2020. u 14h
Krivično pravo (opšti i posebni deo) Prof. dr Jelena Lopičić Jančić 15.09.2020. u 10h
Zaštita i bezbednost informacija Prof. dr Dragan Ranđelović 09.09.2020. u 11h *
Metodologija političkih nauka Prof. dr Mihajlo Manić 14.09.2020. u 10h
Religija i politika Prof. dr Mihajlo Manić 07.09.2020. u 10h
Istorija diplomatije Prof. dr Branko Nadoveza 17.09.2020. u 12h

III GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Krizni menadžment Doc. dr Žarko Braković 18.09.2020. u 10h
Ples Božidar Mihailović 17.09.2020. u 10h
Debata Doc. dr Danijela Bjelja 17.09.2020. u 12h
Protokol mr Vojislav Glišić 10.09.2020. u 10h
Spoljna politika Srbije Prof. dr Dragan Kolev 11.09.2020. u 11h
Engleski jezik 5, 6 dr Marijana Rašković 16.09.2020. u 12h
Engleski jezik 5, 6 Nataša Kankaraš 16.09.2020. u 14h
Obaveštajno-bezbednosne službe Doc. dr Stanimir Đukić 07.09.2020. u 10h
Međunarodni ekonomski odnosi Doc. dr Gordana Mrdak 15.09.2020. u 10h
Geopolitika prof. dr Dušan Proroković 14.09.2020. u 13h
Psihologija pokreta Prof. dr Mihajlo Manić 08.09.2020. u 10h

MASTER AKADEMSKE STUDIJE – Diplomatija i bezbednost

I GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Savremena ekonomija Doc. dr Gordana Mrdak 11.09.2020. u 10h
Politika bezbednosti Doc. dr Stevo Ivetić 18.09.2020. u 10h
Savremena politička istorija Prof. dr Branko Nadoveza 17.09.2020. u 12h
Uporedni politički sistemi Prof. dr Branko Nadoveza 17.09.2020. u 12h
Engleski jezik 7, 8 dr Marijana Rašković 16.09.2020. u 12h
Engleski jezik 7, 8 Nataša Kankaraš 16.09.2020. u 12h
Komunikologija Prof. dr Mihajlo Manić 08.09.2020. u 12h
Studije EU Prof. dr Mihajlo Vučić 15.09.2020. u 12h
Strategije bezbednosti prof. dr Dušan Proroković 14.09.2020. u 13h

II GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Metodologija političkih nauka Prof. dr Dragan Kolev 16.09.2020. u 10h
Geopolitika Balkana prof. dr Dušan Proroković 14.09.2020. u 13h
Protokol mr Vojislav Glišić 10.09.2020. u 11h
Civilna bezbednost Prof. dr Dragan Kolev 18.09.2020. u 10h
Političko nasilje Prof. dr Mihajlo Manić 09.09.2020. u 10h
Sistemi bezbednosti Srbije Prof. dr Dragan Kolev 11.09.2020. u 10h
Diplomatsko i konzularno pravo Prof. dr Jelena Lopičić Jančić 08.09.2020. u 11h

MASTER AKADEMSKE STUDIJE – Korporativna bezbednost

I GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Informaciona bezbednost Prof. dr Milica Bošković 14.09.2020. u 12h
Menadžment u korporativnoj bezbednosti Prof. dr Milica Bošković 15.09.2020. u 10h
Teorija korporativne bezbednosti Doc. dr Slobodan Simović 10.09.2020. u 11h
Savremena ekonomija i bezbednost Doc. dr Gordana Mrdak 11.09.2020. u 11h
Fizičko-tehnička zaštita Doc. dr Stanimir Đukić 07.09.2020. u 10h
Mendžment u industrijskoj bezbednosti Doc. dr Gordana Mrdak 11.09.2020. u 11h

II GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Ugrožavanje korporativne bezbednosti Doc. dr Stanimir Đukić 07.09.2020. u 10h
Savremeni sistemi korporativne bezbednosti Doc. dr Stanimir Đukić 07.09.2020. u 10h
Civilna bezbednost Prof. dr Dragan Kolev 18.09.2020. u 10h
Metodologija političkih nauka Prof. dr Dragan Kolev 16.09.2020. u 11h

NAPOMENA:
Izmena urađena: 27.08. u 09:45