Izvor: Studentska služba

Poštovani studenti ispit iz predmeta Međunarodno javno pravo će se održati 27.8.2020.godine sa malim izmenama, jer će te biti podeljeni u 2 grupe imajući u vidu pandemiju korona virusa.

I grupa studenata čija imena počinju od A do M ispit počinje u 11 časova;
II grupa studenata čija imena počinju od M do Ž ispit počinje u 12,30 časova.

Ispit će biti usmeni.

S poštovanjem
Prof. dr Jelena Lopičić Jančić