Izvor: Studentska služba

Obaveštavaju se studenti koji u Septembarskom ispitnom roku planiraju da polažu ispit iz predmeta Engleski jezik (svih nivoa, 1-8), a koji prethodno nisu položili kolokvijum, da je termin za polaganje kolokvijuma 27. avgust u 10h. Ovom prilikom podsećam studente da je položeni kolokvijum neophodan uslov za izlazak na usmeni deo ispita.

Nataša Kankaraš, predmetni profesor