Izvor: dr Marijana Rašković

Rezultati ispita iz predmeta Engleski jezik 1 kod dr Marijane Rašković

održan dana 03.07.2020. godine

 1. Đorđe Taševski 044/19 – nije položio
 2. Tijana Burkeljc 106/19 – 7

 

Rezultati ispita iz predmeta Engleski jezik 2 kod dr Marijane Rašković

održan dana 03.07.2020. godine

 1. Anđela Vukadinović 038/19 – nije položila
 2. Andrej Obradović 054/19 – 8
 3. Danica Manojlović 045/19 – 9
 4. Darko Tomić 100/19 – 10
 5. David Špengler 099/19 – nije položio
 6. Dejan Bujić 061/19 – nije položio
 7. Dimitrije Doktor 082/19 – 10
 8. Dušan Šarac 083/19 – 7
 9. Goran Marjanović 127/19 – nije položio
 10. Ivan Franović 022/19 – 9
 11. Jovana Cmiljić 139/18 – nije položila
 12. Lazar Drekić 071/19 – 9
 13. Lazar Topolić 051/19 – 8
 14. Liza Smiljanić 027/19 – 9
 15. Luka Jelić 072/19 – nije položio
 16. Marijana Mošić 104/19 – 7
 17. Mihajlo Radonjić 014/19 – 10
 18. Milica Šarac 084/19 – 8
 19. Mina Miloradović 020/19 – 10
 20. Nemanja Lale 073/19 – nije položio
 21. Noa Fišer 097/19 – 10
 22. Petar Ivošević 090/19 – 8
 23. Sara Stanojević 081/19 – 6
 24. Vuk Kovačević 043/19 – nije položio

 

Rezultati ispita iz predmeta Engleski jezik 3 kod dr Marijane Rašković

održan dana 03.07.2020. godine

 1. Dejana Kaurin 018/18 – 6
 2. Georgije Đorđe Carević 173/18 – 7
 3. Ivana Lesendrić 053/18 – 10
 4. Katarina Radenović 026/18 – 10
 5. Luka Radovanović 045/18 – nije položio
 6. Miloš Pavlović 108/18 – 6
 7. Milutin Nikolić 042/18 – 6
 8. Nataša Vladisavljević 148/19 – nije položila
 9. Sara Pikulić 093/18 – 10
 10. Una Mandić 123/19 – 9

 

Rezultati ispita iz predmeta Engleski jezik 4 kod dr Marijane Rašković

održan dana 03.07.2020. godine

 1. Aleksa Giljen 019/17 – nije položio
 2. Aleksa Pavlović 087/18 – 6
 3. Anastasija Petrović 161/18 – 7
 4. Anđela Đorđević 098/18 – 7
 5. Andrijana Anakijev 074/18 – 6
 6. Barbara Subotić 009/18 – 8
 7. Branislava Mitrović 086/18 – 7
 8. Dejana Kaurin 018/18 – 6
 9. Đurđina Lacković 129/18 – 8
 10. Ivana Lesendrić 053/18 – 7
 11. Jovana Vićentijević 148/18 – 7
 12. Katarina Radenović 026/18 – 9
 13. Ljubica Slavković 032/18 – 7
 14. Luka Todorović 052/18 – 7
 15. Milica Aleksić 021/18 – 7
 16. Milica Čitaković 054/18 – 8
 17. Milica Ristić 058/18 – 6
 18. Miloš Pavlović 108/18 – nije položio
 19. Miloš Žižić 013/18 -7
 20. Milutin Nikolić 042/18 – 6
 21. Mina Kecman 020/18 – 8
 22. Nađa Veselinović 061/18 – 8
 23. Natalija Miljković 008/18 – 7
 24. Nevena Sakić 031/18 – 6
 25. Nikola Simić 067/18 – 6
 26. Petar Anđelković 038/18 – 7
 27. Sandra Milovančević 089/18 – 6
 28. Sara Pikulić 093/18 – 6
 29. Tea Nikolić 070/18 – 8
 30. Una Mandić 123/18 – 8
 31. Vanja Bojanić 082/18 – 8
 32. Vanja Samardžić 113/18 – nije položila

 

Rezultati ispita iz predmeta Engleski jezik 5 kod dr Marijane Rašković

održan dana 03.07.2020. godine

 1. Dimitrije Vuković 108/17 – 7
 2. Snežana Nešić 146/19 – 9

 

Rezultati ispita iz predmeta Engleski jezik 6 kod dr Marijane Rašković

održan dana 03.07.2020. godine

 1. Aleksandar Andrejević 087/17 – 10
 2. Danica Vukićević 028/17 – 9
 3. Dimitrije Vuković 108/17 – nije položio
 4. Jelena Babić 057/17 – nije položila
 5. Jelena Mihajlović 053/17 – 6
 6. Miljana Petrović 124/18 – nije položila
 7. Nikola Vujanović 048/17 – nije položio
 8. Nikola Živanović 009/17 – 7