Izvor: Studentska služba

Ispit iz predmeta Engleski jezik 5 i 6 (napredna grupa) održaće se u četvrtak, 16. jula 2020. u 10h. Ispit mogu polagati studenti koji su prethodno položili odgovarajući kolokvijum.

Predmetni profesor