Izvor: Studentska služba

Spisak studenata koji su položili kolokvijum iz Italijanskog jezika 2:

1. Mina Miloradović 020/19 ………. 17,5
2. Vasilisa Denda 078/19 ………. 16,5
3. Milica Jovanović 126/19 ………. 12
4. Andrijana Stojanović 048/19 ………. 14
5. Mihailo Radonjić 014/19 ………. 17,5
6. Marta Ćirić 021/19 ………. 13,5
7. Liza Smiljanić 027/19 ………. 16
8. Milena Stanojević 050/19 ………. 14
9. Jelena Labović 140/19 ………. 15
10. Milica Šarac 084/19 ………. 13,5

Predmetni profesor