Izvor: Studentska služba

Obaveštavaju se studenti I godine, koji 17.06.2020. godine polažu kolokvijum iz Italijanskog jezika i Engleskog jezika 2 (predmetni nastavnik Nataša Kankaraš), da Italijanski jezik mogu polagati istog dana u 10h, a Engleski jezik 2 polažu od 12h.

Pomeranje satnice isključivo važi za studente koji istog dana polažu oba kolokvijuma. Za sve ostale studente termini i vreme polaganja kolokvijuma su nepromenjeni, prema rasporedu polaganja.

Predmetni nastavnik