Izvor: Studentska služba

– POLITIČKI SISTEM SRBIJE –

REZULTATI ISPITA

Upis navedenih ocena u indeks će se održati 18.06.2020. u 11 časova.

IME I PREZIME / BR. INDEKSA

OCENA

Tamara Morar 84/18 10
Nikola Simić 67/18 10
Petar Miočinović 65/18 10
Dejana Kaurin 018/18 10
Jovana Vićentijević 148/18 10
Igor Ilić 171/19 10
Nikolija Stojičić 094/18 10
Danilo Čvorović 102/18 9
Katarina Popov 25/18 9
Đorđe Matić 133/18 8
Vladimir Vučićević 51/18 8
Matija Kojić 23/18 8
Miona Prica 068/18 8
Katarina Marjanović 83/17 7
Nikola Gigić 96/17 7
Veljko Ljuboja 39/18 7
Anđela Mitić 44/17 7
Pavle Rančigaj 125/18 7
Vanja Bojanić 82/18 6
Luka Radovanović 45/18 6
Miloš Žižić 013/18 6
Teodora Njegomir 139/18 6
Vanja Samardžić 113/18 5
Nikoleta Drinčić 137/18 5
Slađana Rakić 003/18 5
Anastasija Petrović 161/18 5
Milica Asanović 041/18 5
Milutin Nikolić 042/18 5
Aleksa Pavlović 087/18 5
Dunja Vujanić 090/18 5
Ksenija Zgonjanin 083/18 5
Una Zdravković 112/18 5
Milica Ristić 058/18 5
Jelena Danilović 115/18 5
Isidora Stojanović 126/18 5
Nađa Veselinović 061/18 5
Ivana Mićić 034/18 5
Andrijana Anakijev 074/18 5