Izvor: Nataša Kankaraš, nastavnik stranog jezika

Studentima prve godine (slabija grupa, Engleski jezik 2) namenjena su  vežbanja u prilogu pod nazivom English exercices, 25th May 2020. Vežbanja se odnose na glagolsko vreme Past Simple, kao i upotrebu odredjenog i neodredjenog člana. Formulisana su u formatu koji je studentima poznat, jer je već praktikovan na redovnim časovima, a podrazumeva popunjavanje praznih polja odgovarajućim odgovorima.

Zadatak za rad:  Potrebno je da studenti u pisanoj formi  urade gramatička vežbanja I i II,  i da mi pošalju svoje radove do 30.maja na email adresu: natasa.kankaras@fdb.edu.rs