Izvor: Doc. dr Stanimir Đukić

Poštovani studenti,

Imajući u vidu vanredne mere, u ponedeljak, dana 25.05.2020. godine, od 12,00 časova (2 nastavna časa), neće se održati nastava iz nastavnog predmeta Fizičko-tehnička zaštita.

Iz postojeće literature, treba da obradite i naučite sledeće delove, pod nazivom:

  1. Sistemi elektronske zaštite;
  2. Sistemi za uspostavljanje i održavanje veze;
  3. Sistemi za nadgledanje prostora koji se obezbeđuje.

Takođe, tokom obrade i učenja koristiti i Zakon o privatnom obezbeđenju (“Sl. glasnik RS”, br. 104/2013, 42/2015 i 87/2018) i Pravilnik o načinu vršenja poslova tehničke zaštite i korišćenja tehničkih sredstava.

Osim toga, studenti koji nisu izradili seminarske radove i prezentacije, mogu to da urade uz konsultaciju sa predmetnim nastavnikom, u vezi sa izborom teme seminarskog rada.

Za sva pitanja, predloge i sugestije stojim na raspolaganju, kao i do sada, a možete me konsultovati na Fakultetu dana 25.05.2020. godine, od 12,00 časova ili na moj email.

S poštovanjem,

doc. dr Stanimir Đukić