Izvor: Miloš Jevtić, saradnik u nastavi

Poštovane kolege,

U nastavku je planirani sadržaj časa vežbi iz predmetaObaveštajno-bezbednosne službe iMetodologija političkih nauka.
Na poslednjim časovima vežbi u ovoj nedelji ćemo sefokusiratina pojašnjavanje problematičnih ispitnih pitanja, odnosno vaših dodatnih pitanja.

SADRŽAJ ČASA VEŽBI iz predmeta Obaveštajno-bezbednosne službe (ponedeljak, 25.5, od 11:00):

– izlaganja kolega o upotrebi modernih autonomnih tehničkih sistema u primeni obaveštajnih i bezbednosnih sadržaja,
– pojašnjavanje problematičnih ispitnih pitanja.

SADRŽAJ ČASA VEŽBI iz predmeta Metodologija političkih nauka (utorak, 26.5, od 10:00, četvrtak, 28.5, od 10:30):

GRUPA OD UTORKA:

– pojašnjavanje problematičnih ispitnih pitanja.

GRUPA OD ČETVRTKA:

– pojašnjavanje problematičnih ispitnih pitanja.