Izvor: dr Marijana Rašković

Obaveštavaju se svi studenti prve, druge i treće godine, da u Junskom ispitnom roku NEĆE biti kolokvijum iz Engleskog jezika kod predmetnog nastavnika dr Marijane Rašković, a da će ispit biti samo pismeno u redovnom termimu u ispitnom roku.