Izvor: Doc. dr Žarko Braković

Poštovane koleginice i kolege studenti,

Planom nastave iz predmeta Krizni menadžment za 22.05.2020. godine bila je predviđena obrada nastavnih pitanja:

  1. Proizvođači kriza na komunikacijskom nivou: Glasine;
  2. Nepromišljene izjave i senzacionalističko novinarstvo;
  3. Sajber krize;
  4. Uloga UN u rešavanju kriza;
  5. INSARAG;
  6. Uloga EU u rešavanju kriza;
  7. Uloga OEBS-a u rešavanju kriza.

U udžbeniku Krizni menadžment ova pitanja su izložena na stranama 207-250.

U prilogu Vam dostavljam i prezentacije:

1. Proizvođaci kriza na komunikacijskom nivou i 2. Nadnacionalni nivo kriznog menadžmenta

Za sva pitanja stojim na raspolaganju.

S poštovanjem,

Doc. dr Žarko Braković

E-mail: zarko964@hotmail.com