Izvor: Dušan Radulović, saradnik u nastavi

Poštovane koleginice i kolege,

U okviru današnjih vežbi, imajući u vidu plan i program nastave, dostavljam Vam rad objavljen u časopisu Nacionalni interes, Glasine kao vid simboličke moći – mediji između istine i manipulacije. Savetujem Vam da isti rad proučite kako bi Vam ispitna materija bila približnija, i kako viste proširili svoje znanje.

Rad možete naći u prilogu.

Takođe, dostavljam Vam i video u kom možete videti prikaz kako se glasine šire i usput transformišu (pokazano je neverbalnom komunikacijom, ali je suština ista). Sličan vid vežbe je bio u planu na našim časovima, ali budući da nismo u prilici da se sastajemo, nadam se da će Vam video biti od koristi.

https://www.youtube.com/watch?v=4ew3-hly-4s

Srdačan pozdrav,

Dušan Radulović