Izvor: Studentska služba

Junski ispitni rok biće organizovan u periodu od 22. juna do 17. jula. Prijava ispita će biti od 18. do 19. u terminu od 10-12h. Za prijavu ispita je potrebno izmiriti obaveze školarine zaključno sa mesecom junom. Studenti mogu prijaviti ispite iz svih predmeta koje su slušali u bilo kom semestru.

FAKULTET ZA DIPLOMATIJU I BEZBEDNOST

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Raspored ispita

Junski ispitni rok za školsku 2019/2020. od 22.06-17.07.2020. godine

I GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Osnovi bezbednosti Prof. dr Milica Bošković 22.06.2020. u 10h
Osnovi diplomatije Doc. dr Danijela Bjelja 13.07.2020. u 10h
Osnove politike i savremeni politički sistemi Doc. dr Danijela Bjelja 01.07.2020. u 10h
Osnovi prava sa ustavnim pravom Prof. dr Slobodan Simović 08.07.2020. u 10h
Italijanski jezik 1, 2 Marina Milovanović 24.06.2020. u 10h
Nemački jezik 1, 2 Aleksandra Begović 24.06.2020. u 10h
Španski jezik 1, 2 Hristina Filipović 24.06.2020. u 14:30h
Engleski jezik 1, 2 Nataša Kankaraš 03.07.2020. u 10h
Engleski jezik 1, 2 dr Marijana Rašković 03.07.2020. u 10h
Sistemi bezbednosti Doc. dr Dejan Labović 26.06.2020. u 10h
Sociologija Prof. dr Mihajlo Manić 29.06.2020. u 10h
Evropski odnosi i EU Prof. dr Mihajlo Vučić 10.07.2020. u 11h **

II GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Međunarodna bezbednost Prof. dr Slobodan Simović 08.07.2020. u 11:30h
Politički sistem Srbije Doc. dr Danijela Bjelja 13.07.2020. u 12h
Međunarodno javno pravo Prof. dr Jelena Lopičić Jančić 22.06.2020. u 10h
Engleski jezik 3, 4 dr Marijana Rašković 03.07.2020. u 12h
Engleski jezik 3, 4 Nataša Kankaraš 03.07.2020. u 14h
Krivično pravo (opšti i posebni deo) Prof. dr Jelena Lopičić Jančić 10.07.2020. u 10h
Zaštita i bezbednost informacija Prof. dr Dragan Randjelović 23.06.2020. u 10h *
Metodologija političkih nauka Prof. dr Mihajlo Manić 26.06.2020. u 10h
Religija i politika Prof. dr Mihajlo Manić 06.07.2020. u 10h
Istorija diplomatije Prof. dr Branko Nadoveza 13.07.2020. u 12h

III GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Krizni menadžment Doc. dr Žarko Braković 06.07.2020. u 10h
Ples Božidar Mihailović 13.07.2020. u 10h
Debata Doc. dr Danijela Bjelja 13.07.2020. u 13h
Protokol mr Vojislav Glišić 08.07.2020. u 10h
Spoljna politika Srbije Prof. dr Dragan Kolev 01.07.2020. u 10h
Engleski jezik 5, 6 dr Marijana Rašković 03.07.2020. u 12h
Engleski jezik 5, 6 Nataša Kankaraš 03.07.2020. u 14h
Obaveštajno-bezbednosne službe Doc. dr Stanimir Đukić 10.07.2020. u 10h
Međunarodni ekonomski odnosi Doc. dr Gordana Mrdak 29.06.2020. u 10h
Geopolitika Prof. dr Dušan Proroković 22.06.2020. u 13h
Psihologija pokreta Prof. dr Mihajlo Manić 26.06.2020. u 13h

MASTER AKADEMSKE STUDIJE – Diplomatija i bezbednost

I GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Savremena ekonomija Doc. dr Gordana Mrdak 24.06.2020. u 11h
Politika bezbednosti Doc. dr Stevo Ivetić 30.06.2020. u 10h
Savremena politička istorija Prof. dr Branko Nadoveza 13.07.2020. u 12h
Uporedni politički sistemi Prof. dr Branko Nadoveza 13.07.2020. u 12h
Engleski jezik 7, 8 dr Marijana Rašković 03.07.2020. u 12h
Engleski jezik 7, 8 Nataša Kankaraš 03.07.2020. u 14h
Komunikologija Prof. dr Mihajlo Manić 06.07.2020. u 13h
Studije EU Doc. dr Mihajlo Vučić 10.07.2020. u 13h **
Strategije bezbednosti Prof. dr Dušan Proroković 22.06.2020. u 13h

II GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Metodologija političkih nauka Prof. dr Dragan Kolev 01.07.2020. u 11h
Geopolitika Balkana Prof. dr Dušan Proroković 22.06.2020. u 13h
Protokol mr Vojislav Glišić 08.07.2020. u 12h
Civilna bezbednost Prof. dr Dragan Kolev 13.07.2020. u 10h
Političko nasilje Prof. dr Mihajlo Manić 24.06.2020. u 12h
Sistemi bezbednosti Srbije Prof. dr Dragan Kolev 10.07.2020. u 10h
Međunarodno javno pravo Prof. dr Jelena Lopičić Jančić 29.06.2020. u 10h
Diplomatsko i konzularno pravo Prof. dr Jelena Lopičić Jančić 29.06.2020. u 11h

MASTER AKADEMSKE STUDIJE – Korporativna bezbednost

I GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Informaciona bezbednost Prof. dr Milica Bošković 22.06.2020. u 12h
Menadžment u korporativnoj bezbednosti Doc. dr Gordana Mrdak 24.06.2020. u 11h
Teorija korporativne bezbednosti Prof. dr Slobodan Simović 08.07.2020. u 10h
Savremena ekonomija i bezbednost Doc. dr Gordana Mrdak 29.06.2020. u 10h
Fizičko-tehnička zaštita Doc. dr Stanimir Đukić 10.07.2020. u 10h
Mendžment u industrijskoj bezbednosti Doc. dr Gordana Mrdak 24.06.2020. u 11h

II GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Ugrožavanje korporativne bezbednosti Doc. dr Stanimir Đukić 10.07.2020. u 10h
Savremeni sistemi korporativne bezbednosti Doc. dr Stanimir Đukić 10.07.2020. u 10h
Civilna bezbednost Prof. dr Dragan Kolev 13.07.2020. u 10h
Metodologija političkih nauka Prof. dr Dragan Kolev 01.07.2020. u 11h

 

NAPOMENA:
* – Izmena urađena 08.05. u 16h
** – Izmena urađena 02.06. u 13h