Izvor: Studentska služba

Aprilski ispitni rok biće organizovan u periodu od 01. do 12. juna. Prijava ispita će biti od 28. do 29. maja u terminu od 10-12h. Predmete u aprilskom ispitnom roku, bez obzira na pomeren termin održavanja roka, studenti mogu isključivo prijaviti iz zimskog semestra, ili iz prethodnih godina. Ne mogu se prijavljivati ispiti iz aktuelnog letnjeg semestra tekuće školske godine. Za prijavu ispita je potrebno izmiriti obaveze školarine zaključno sa mesecom  maj.

FAKULTET ZA DIPLOMATIJU I BEZBEDNOST

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Raspored ispita

Aprilski ispitni rok za školsku 2019/2020. od 01.06-12.06.2020. godine

I GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Osnovi bezbednosti Prof. dr Milica Bošković 03.06.2020. u 13h
Osnovi diplomatije Doc. dr Danijela Bjelja 08.06.2020. u 10h
Osnove politike i savremeni politički sistemi Doc. dr Danijela Bjelja 08.06.2020. u 10h
Osnovi prava sa ustavnim pravom Prof. dr Slobodan Simović 11.06.2020. u 10h
Italijanski jezik 1, 2 Marina Milovanović 10.06.2020. u 10h **
Nemački jezik 1, 2 Aleksandra Begović 03.06.2020. u 10h
Španski jezik 1, 2 Hristina Filipović 03.06.2020. u 14:30h
Engleski jezik 1, 2 Nataša Kankaraš 10.06.2020. u 10h
Engleski jezik 1, 2 dr Marijana Rašković 03.06.2020. u 10h **
Sistemi bezbednosti Doc. dr Dejan Labović 12.06.2020. u 13h
Sociologija Prof. dr Mihajlo Manić 01.06.2020. u 10h
Evropski odnosi i EU Prof. dr Mihajlo Vučić 05.06.2020. u 10h

 …

 II GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Međunarodna bezbednost Prof. dr Slobodan Simović 11.06.2020. u 11h
Politički sistem Srbije Doc. dr Danijela Bjelja 08.06.2020. u 12h
Međunarodno javno pravo Prof. dr Jelena Lopičić Jančić 03.06.2020. u 10h
Engleski jezik 3, 4 dr Marijana Rašković 03.06.2020. u 10h **
Engleski jezik 3, 4 Nataša Kankaraš 10.06.2020. u 14h
Krivično pravo (opšti i posebni deo) Prof. dr Jelena Lopičić Jančić 05.06.2020. u 10h
Zaštita i bezbednost informacija Prof. dr Dragan Randjelović 02.06.2020. u 10h *
Metodologija političkih nauka Prof. dr Mihajlo Manić 01.06.2020. u 11:30h
Religija i politika Prof. dr Mihajlo Manić 09.06.2020. u 10h
Istorija diplomatije Prof. dr Branko Nadoveza 04.06.2020. u 12h

 …

III GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Krizni menadžment Doc. dr Žarko Braković 05.06.2020. u 10h
Ples Božidar Mihailović 10.06.2020. u 10h
Debata Doc. dr Danijela Bjelja 08.06.2020. u 13h
Protokol mr Vojislav Glišić 09.06.2020. u 10h
Spoljna politika Srbije Prof. dr Dragan Kolev 12.06.2020. u 10h
Engleski jezik 5, 6 dr Marijana Rašković 03.06.2020. u 10h **
Engleski jezik 5, 6 Nataša Kankaraš 10.06.2020. u 14h
Obaveštajno-bezbednosne službe Doc. dr Stanimir Đukić 11.06.2020. u 10h
Međunarodni ekonomski odnosi Doc. dr Gordana Mrdak 03.06.2020. u 10h
Geopolitika Prof. dr Dušan Proroković 08.06.2020. u 13:30h
Psihologija pokreta Prof. dr Mihajlo Manić 01.06.2020. u 13h

MASTER AKADEMSKE STUDIJE – Diplomatija i bezbednost

I GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Savremena ekonomija Doc. dr Gordana Mrdak 03.06.2020. u 10h
Politika bezbednosti Doc. dr Stevo Ivetić 12.06.2020. u 13h
Savremena politička istorija Prof. dr Branko Nadoveza 04.06.2020. u 13h
Uporedni politički sistemi Prof. dr Branko Nadoveza 04.06.2020. u 13h
Engleski jezik 7, 8 dr Marijana Rašković 03.06.2020. u 10h **
Engleski jezik 7, 8 Nataša Kankaraš 10.06.2020. u 14h
Komunikologija Prof. dr Mihajlo Manić 01.06.2020. u 13h
Studije EU Doc. dr Mihajlo Vučić 05.06.2020. u 12h
Strategije bezbednosti Prof. dr Dušan Proroković 08.06.2020. u 13:30h

II GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Metodologija političkih nauka Prof. dr Dragan Kolev 12.06.2020. u 11h
Geopolitika Balkana Prof. dr Dušan Proroković 10.06.2020. u 13:30h
Protokol mr Vojislav Glišić 09.06.2020. u 11:30h
Civilna bezbednost Prof. dr Dragan Kolev 12.06.2020. u 10h
Političko nasilje Prof. dr Mihajlo Manić 01.06.2020. u 13h
Sistemi bezbednosti Srbije Prof. dr Dragan Kolev 12.06.2020. u 10h
Međunarodno javno pravo Prof. dr Jelena Lopičić Jančić 03.06.2020. u 10h
Diplomatsko i konzularno pravo Prof. dr Jelena Lopičić Jančić 05.06.2020. u 10h

MASTER AKADEMSKE STUDIJE – Korporativna bezbednost

I GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Informaciona bezbednost Prof. dr Milica Bošković 03.06.2020. u 12h
Menadžment u korporativnoj bezbednosti Prof. dr Milica Bošković 03.06.2020. u 12h
Teorija korporativne bezbednosti Prof. dr Slobodan Simović 11.06.2020. u 12h
Savremena ekonomija i bezbednost Doc. dr Gordana Mrdak 03.06.2020. u 11:30h
Fizičko-tehnička zaštita Doc. dr Stanimir Đukić 11.06.2020. u 12h
Mendžment u industrijskoj bezbednosti Doc. dr Gordana Mrdak 03.06.2020. u 11:30h

II GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Ugrožavanje korporativne bezbednosti Doc. dr Stanimir Đukić 11.06.2020. u 12h
Savremeni sistemi korporativne bezbednosti Doc. dr Stanimir Đukić 11.06.2020. u 12h
Civilna bezbednost Prof. dr Dragan Kolev 12.06.2020. u 10h
Metodologija političkih nauka Prof. dr Dragan Kolev 12.06.2020. u 11h

NAPOMENA:
* – Izmena je urađena 08.05. u 16h
** – Izmena je urađena 20.05. u 14h