Izvor: Doc. dr Marijana Rašković

Zadatak za rad: Pored vezbanja koja se nalaze u pdf-u, sami pronadjite sve frazalne glagole od glagola PUT i sastavite svoj primer za svaki od njih. Radove mozete poslati do 6. aprila na email adresu: marijanay@yahoo.com

ODAVDE PREUZMITE MATERIJAL ZA VEŽBU