Izvor: Prof. dr Dragan Ranđelović

Dragi studenti Fakulteta za diplomatiju i bezbednost koji slušate predmet Zaštita i bezbednost informacija na drugoj godini programa Osnovne studije Diplomatija i bezbednost, dana 31.03.2020. po utvrđenom rasporedu blokovskog držanja dvonedeljne nastave treba da slušate, kao četvrto po redosledu, predavanje Maliciozni programi za koje je osnovna predvidjena literatura poglavlje u knjizi Visoko tehnološki kriminal str 129-158.

Za navedeno predavanje Seminarski rad pod odgovarajućim naslovom, spremljen uz pomoć sa moje strane im date odgovarajuće literature, po objavljenom spisku tema i termina seminarskih radova predvidjeni su da spreme studenti:

Maliciozni programi 31.03.2020. str. 129-158. Knjiga VTK
Valentina Božinović, Stefan Marković, Marko Panić, Dejana Kaurin, Stefan Shreir,

Alati: Metascan, Bitdefender, Kaspersky
Nikolija Stojičić, Nemanja Zejaković

Nastava će biti održana elektronski u formiranoj Viber grupi studenata FDB za ovaj nastavni premet, u vreme predvidjeno rasporedom 31.03. u 11h05 min i trajaće dok se ne izloži predvidjena materija i dobiju svi odgovori na eventualna pitanja – elektronskim putem.

Svi studenti zaduženi za pripremu Seminarskog rada iz teme koja je predmet predavanja su dužni da svoje radove predaju profesoru na službeni mail najkasnije 2h pre početka predavanja a ostali studenti koji žele da prisustvuju tom predavanju, a nisu do sada prijavljeni za rad u grupi, dužni su da se u istom roku prijave za prisustvo i rad u grupi i dostave broj telefona kojim će prisustvovati predavanju i jedini tehnički uslov koji treba da imaju je da na tom telefonu imaju instaliranu Viber aplikaciju koju koriste.

Prisustva predavanjima, učešće u nastavi kao i kvalitet urađenih seminarskih radova biće uredno evidentirani i ocenjivani kao obavezni predispitni rad svakog studenta i na kraju svih predavanja i semestra biće objavljen spisak sa ostvarenim predispitnim bodovima i ko je od studenata ispunio uslov da može prijavljivati i polagati ispit.

0. Da bi ste uspešno mogli da se uključite u novi način rada u Viber zajednici u prilogu obaveštenja za predavanja 18.03.2020. vam je dato uputstvo kako se ona uspostavlja i kako joj se vrši priključivanje.

1. Studentima, koji do sada nisu prijavljeni za nastavu u formiranu Viber grupu, je na raspolaganju vreme od dva sata od pre do pocetka predavanja da se prijavom na službeni mail profesora (E-mail: dragan.randjelovic@fdb.edu.rs) i dostavljanjem telefonskog broja telefona sa koga će učestvovati u radu Viber grupe, upoznaju sa uputstvom i pre svega priključe pozivu koji će u međuvremenu dobiti za rad u Viber zajednici na predavanjima iz predmeta Zastita i bezbednost informacija.

2. Kada uspostavimo komunikaciju u grupi sa početkom predavanja u 11i05h 31.03.2020. svi studenti treba da pošalju poruku „Prisutan na času – ime i prezime i broj indeksa”.

3. Nakon utvrđivanja prisustva svi studenti dobijaju power-point prezentaciju predviđenog predavanja.

4. Studenti imaju 1h na raspolaganju da se upoznaju sa sadržajem da bi nakon toga za sledeći 1h upoznavanja sa njihovim sadržajem dobili i sve predate prezentacije za temu predavanja predviđene seminarske radove.

5. Postavljanje eventualnih pitanja od strane studenata je predviđeno između 13h05 min i 13h35 min nakon čega diskusiju po sadržaju predviđenog predavanja i urađenih seminarskih radova otvara profesor odgovorima na eventualno postavljena pitanja i postavljanjem pitanja studentima koji su za to predavanje imali da pripreme seminarski rad. Poželjno je da se u diskusiju uključe i drugi studenti ako imaju nešto da kžzu i takvom aktivnošću pokušaju da obezbede sebi bodove iz skupa od 10 max za to predviđenih bodova.

6. Predavanje se završava pitanjima koja će biti ispitna i eventualnom diskusijom u vezi sa njima.

Molim sve studente za ozbiljan pristup, zbog problema izazvanih epidemijom virusa COVID19, organizovanoj nastavi kako bi nastavu i predispitne obaveze svi što uspešnije završili i u ovim teškim uslovima za rad!

Srdačan pozdrav, prof. Ranđelović