Izvor: Miloš Jevtić, saradnik u nastavi

Poštovane kolege,

U nastavku je planirani SADRŽAJ ČASA VEŽBI iz predmeta:

Obaveštajno-bezbednosne službe, 30.3.2020, od 11:00

– izlaganje koleginice Sare Mitrović,
– diskusija o pitanjima iz pismene vežbe,
– diskusija o novinarskom članku,
– razgovor o pitanjima u vezi sa obrađenim gradivom iz udžbenika „Savremeni sistemi bezbednosti”, profesora Savića.

Sa kolegama koje su se prijavile za online vežbe organizovana je grupa na Skajpu, a vežbe izvodimo u istom terminu u kojem bi bile i redovne (ponedeljak, od 11:00). Kolege koje žele da se priključe su dobrodošle u svakom momentu, samo je potrebno da me dodaju na Skajpu (milos.jevtic999), kako bih ih dodao u grupu.

Za kolege koje nisu u grupi na Skajpu dodatne materijali su:

a) pismena vežba:

1. Na koje načine, po vašem mišljenju, pandemija virusa ugrožava sistem nacionalne bezbednosti nacionalne države?
2. Kako se kapaciteti službi bezbednosti mogu upotrebiti u suprotstavljanju ovakvoj kriznoj situaciji? Razmislite o konkretnim primerima i u preventivnim aktivnostima i u represivnim aktivnostima (npr. prikupljanje informacija o pojavi i razvijanju pandemija u inostranstvu, prikupljanje informacija o lažnim vestima i njihovim kreatorima, praćenje aktivnosti na društvenim mrežama, praćenje i kontrola kretanja lica i dr).
3. Razmislite o aktuelnim medijskim sadržajima u zemlji i pokušajte da uočite one u čijem se kreiranju, prema vašem mišljenju, primećuje uticaj nacionalne, ili strane službe bezbednosti.

b) novinarski članak: http://www.politika.rs/scc/clanak/450651/CIA-upozoravala-Trampa-na-virus-korona

Miloš Jevtić, saradnik u nastavi