Izvor: Prof. dr Dragan Kolev

Poštovane koleginice i kolege masteri,

Nastavljamo sa on-lajn nastavom.
Pozivam sve studente da se uključe u ovaj vid nastave. Pojedini nisu dostavili odgovore na pitanja koja su prošlog puta postavljena na sajtu Fakulteta. Aktivnost ove vrste će se bodovati na ispitu. Očekujem da ne pribegavate prostom kopiranju teza sa PPP već da svojim rečima i šire nego do sada odgovorite na sledeća pitanja:

 

Sistem bezbednosti Srbije

Pitanja za domaći zadatak:

− Pojam „individualna bezbednosti“
− Pojam „međunarodna bezbednost“
− Pojma „svetska bezbednost“
− Pojam „kolektivna bezbednost“
− Pojam „nacionalna bezbednost“

O ovim pitanjima videti u PPP ali konsultovati i ponuđenu literaturu.

Još jednom naglašavam da je potrebno u sklopu predispitnih obaveza predložiti nekoliko tema seminarskog rada i u najkraćem navesti sadržaj rada. Kao što znate teme sami birate shodno Vašem interesovanju („Da tema nađe vas!“) i u saglasnosti sa sadržajem predmeta.

 

Metodologija političkih nauka 2

Pitanja za domaći zadatak:

− Struktura (elementi) procesa empirijskog istraživanja
− Teorijska okvir istraživanja (Osnovan istraživačka pitanja)
− Svrha iščitavanja literature o predmetu istraživanja
− Osnovna uputstva iščitavanja literature
− Šta je neophodno za istraživača da bi otpočeo izradu nacrta istraživačkog projekta?

O ovim pitanjima videti u PPP ali konsultovati i ponuđenu literaturu.

Još uvek nisam dobio predložene moguće tema koje bi bile predmet izrade nacrta metodološkog istraživanja kako da bi imali mogućnost izbora jedne teme shodno njenoj aktuelnosti. Podsećam Vas da teme Vaših nacrta istraživačkih projekta treba da počinju: „Javno mnenje o…..“. Uskoro krećemo krak-po-korak sa izradom nacrta istraživačkog projekta.

Kao i do sada, za sve upite i nejasnoće stojim Vam na raspolaganju.

Verujem da se pridržavate svih mera vanredne situacije i da čuvate sebe i druge od ove pošasti.

S poštovanjem,
Prof. dr Dragan Kolev
Možete mi se obratiti putem mog e-mail-a kolevces@yahoo.com