Izvor: Doc. dr Žarko Braković

Poštovane koleginice i kolege studenti,

Planom nastave iz predmeta Krizni menadžment za 27.03.2020. godine bila je predviđena obrada nastavnih pitanja:

  1. Faze kriznog menadžmenta;
  2. Ograničavanje: Identifikacija hazarda i analiza ranjivosti;
  3. Ograničavanje: Preventivne strategije;
  4. Priprema (planiranje);
  5. Plan kriznih operacija;
  6. Ostali aspekti plana kriznih operacija.

U udžbeniku Krizni menadžment ova pitanja su izložena na stranama 87-107.

U prilogu dostavljam ovu i prethodnu prezentaciju.

PREZENTACIJE MOŽETE PREUZETI ODAVDE

Kao i uvek, za sva pitanja biću Vam na raspolaganju.

S poštovanjem,

Doc. dr Žarko Braković
E-mail: zarko964@hotmail.com