Izvor: dr Marijana Rašković

U prilogu se nalazi materijal za drugu godinu za 26. mart 2020.

PREUZMITE MATERIJAL SA OVOG LINKA

Uputstvo za rad: Potrebno je popuniti data vežbanja prema uputstvima koja su navedena za svako pojedinačno. Takođe, rešene zadatke potrebno je poslati do 1. aprila na email adresu: marijanay@yahoo.com.