Izvor: Doc. dr Gordana Mrdak

Poštovani studenti,

Imajući u vidu novonastalu situaciju i činjenicu da se nastava neće izvoditi na klasičan način, obaveštavaju se studenti III godine osnovnih studija iz predmeta Međunarodni ekonomski odnosi da će na ovaj način biti instruisani koje lekcije treba da obrađuju i iz koje literature.

S tim u vezi, nastava iz ovog predmeta koja je trebala da bude održana dana 24.03.2020. u vremenu od 09,00 časova do 10,35 (u trajanju dva nastavna časa) obuhvata sledeće poglavlje:

9.4. MEĐUNARODNO KRETANJE KAPITALA

– Pojam, motivi i značaj

– Oblici međunarodnog kretanja kapitala

Za navedena nastavna pitanja koristiti Skriptu koja je data studentima kao obavezna literatura.

Prezentacija predavanja koja je predviđena za današnji dan dostupna je na sajtu Fakulteta.

Osim toga, direktne konsultacije mogu se vršiti sa predmetnim nastavnikom putem e-maila koji je dostupan studentima,

S  poštovanjem,

Predmetni nastavnik:
doc. dr Gordana Mrdak
e-mail: gordanamrdak@gmail.com

SVA ELEKTRONSKA NASTAVA NA JEDNOM MESTU