Izvor: Doc. dr Danijela Bjelja

Poštovane koleginice i kolege studenti,

Suočeni smo sa veoma ozbiljnom situacijom koja je zahvatila ceo svet. Možemo slobodno reći da je ovo ispit zrelosti za celu planetu, za sve države, za sve političke i zdravstvene sisteme kao i za svakog pojedinca. Mi ćemo našim ličnim angažovanjem i odgovornošću prema sebi i svojim radnim obavezama pokušati dati maksimum i biti što je moguće efikasniji.

Ove nedelje obrađujemo temu neverbalnog komuniciranja. Na navedenom linku možete pogledati online prezentaciju na tu temu:

https://prezi.com/qz6rdem__ack/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share

Pozivam vas da u narednim danima pratite domaće ali i svetske kanale koji u duhu globalne opasnosti i krize saopštavaju informacije na jedan interesantan način. Zabrinutost i strah sada zaista možemo uočiti kod većine javnih govornika ali ovog puta bez ikakve glume. S druge strane možemo da primetimo govore ohrabrenja ali ipak su najčešći govori ubeđivanja (persuazivni govori) koji podstiču na akciju (u našem slučaju na solidarnost, odgovornost i ostanak kod kuće).

Krizna situacija u kojoj se ceo svet našao odlikuje se visokim stepenom neizvesnosti i rizika. U takvim situacijama državni vrh je u središtu interesovanja javnosti pa je nastala potreba iznošenja velikog broja brzih, tačnih i dobrokoncipiranih odgovora. U tom momentu važno je ne napraviti neku od grešaka u komuniciranju jer se publika u ovim posebnim stanjima lako dovede u stanje zbunjenosti, neverice i slično. Poseban problem predstavljaju netačnih glasine u vezi sa krizom koje dodatno otežavaju situaciju.

Prilažem vam link dokumentarne emisije o navedenoj temi kao i kraće predavanje Alana Piza autora knjige: Definitivni vodič govora tela koju ste dobili kao dodatnu literaturu.

Želim vam svima dobro zdravlje, visok stepen građanske svesti i što prijatniju i edukativnu izolaciju.

Za sva pitanja, online konsultacije ili potencijalna skype video predavanja stojim vam na raspolaganju putem mejl adrese.

S poštovanjem,
Doc. dr Danijela Bjelja
danijelamartic@yahoo.com

SVA ELEKTRONSKA NASTAVA NA JEDNOM MESTU