Izvor: Marina Milovanović, nastavnik stranog jezika

Poštovani studenti,

Što se tiče predmeta Italijanski jezik 2 i za danas je predviđeno gradivo 6. lekcije iz udžbenika L’italiano all’universita’ 1. Treba obraditi sledeće oblasti:

– lettura e comprensione (str. 76, 77, dijalog je predviđen za slušanje, ali s obzirom na okolnosti obrađivaće se kao čitanje i razumevanje uz prateće vežbe vero/falso i completa le frasi);
espressioni di frequenza (gramatička oblast – izrazi za iskazivanje učestalosti I deo, postavljanje pitanja Quante volte al giorno…? (Koliko puta dnevno…?) i davanje odgovora Una volta al giorno… (Jednom dnevno…), esercizio 12);
lessico – L’universita’ (reči i izrazi koji se odnose na studentski život, str.77, 78, esercizi 13, 14; savetuje se upotreba rečnika, a s obzirom na težinu vežbi, za
rešenja možete me kontaktirati putem mejla).

Dodatne vežbe: str. 194, esercizi 4, 5

Studenti koji su zainteresovani za dodatne bodove mogu poslati putem mejla rad na temu La mia giornata tipo (opisivanje dnevne rutine uz upotrebu povratnih glagola).

S poštovanjem,

Marina Milovanović
prof. italijanskog jezika
marinammeq@gmail.com

SVA ELEKTRONSKA NASTAVA NA JEDNOM MESTU