Izvor: Doc. dr Stevo Ivetić

Poštovane kolege,

nastavu iz predmeta Politika bezbednosti, planiranu za 17..3.2020.g., u trajanju od 4 nastavna časa, u vremenu od 09:00 – 12:45 časova, održaćemo iz Vama poznatih razloga elektronskim putem 24.3.2020. godine. Do kraja semestra predlažem da nastavu održavamo svakog utorka u trajanju od dva nastavna časa. Mišljenja sam da ćemo na ovaj način redovnije komunicirati i lakše savladati nastavne jedinice koje su nam preostale.

Danas ćemo obraditi sledeće planirane nastavne teme (pogledati knjigu priređivač Adam Collins, Savremene sigurnosne studije):

1. ROD I SIGURNOST
– Objasnite kontraverzu rod – tradicionalna i savremena percepcija bezbednosti.
– Kako vidite aktuelni položaj i značaj uloge žene u oblasti bezbednosti u bezbednosnim strukturama države Srbije, država regiona i EU?

2. SEKURITIZACIJA
– Objasni Kopenhašku školu i njezin model sekuritizacije.
– Kako se izvršava proces sekuritizacije (pojasni fenomen sekurutizacije ilegalnih migracija) ?
– Procjenite opasnosti i nedostatke procesa sekuritizacije.

3. VOJNA BEZBEDNOST
– Pojasni opravdanost “humanitarnih intervencija” velikih sila i primjene dvostrukih aršina i nasilja, primjer država bivše SFRJ.
– Pojasni pojam konstruktivizam na primjeru oružanih sukoba i intrvencinalizma na primjeru Bosne i Hercegovine.

4. BEZBEDNOST REŽIMA
– Pojam i prijetnja slabim državama.
– Bezbjednosne posljedice.
– Pojasni uticaj kraja Hladnog rata i pojave globalizacije na bezbjednosne izazove “slabih država”.

5. DRUŠTVENA BEZBEDNOST
– Pojasni dualnost državne i društvene bezbednosti.
– Kako multietničke države mogu prijetiti društvenoj bezbednosti njihovih manjinskih skupina i kako se manjinske grupe mogu suprostavljati tim prijetnjama demokratskim metodama političkim putem.

6.EKOLOŠKA BEZBEDNOST
– Ekološke promjene i nasilni sukobi u svijetu.
– Uzročno posljedične veze između ekoloških promjena i ljudske bezbjednosti.

Vaše sažete odgovore na postavljena pitanja i promišljanja u odnosu na ista i državu i region u kome živimo dostavite predmetnom nastavniku do sledećeg utorka na adresu stevoivetic@gmail.com. Podrazumjeva se da će Vaši odgovori biti uvaženi u procesu ocjenjivanja, posebno iz razloga nemogućnosti održavanja kolokvija. Molim Vas da slobodno iznosite i argumentujete svoje stavove nezavisno i od preporučene literature na način kako smo o tome već diskutovali na predavanjima. Za Vas kao postdiplomce i buduće kolege akademske radnike veoma je važno da formirate svoje kritičko mišljenje utemeljeno u naučnom diskursu Za svu eventualnu pomoć, pitanja, sugestije i poželjnu razmjenu mišljenja stojim Vam na raspolaganju.

Također, podsjećam Vas na naš dogovor sa prethodnog predavanja vezano za definitivno formulisanje teme i osnovne strukture Vašeg seminarskog rada.

S poštovanjem i željama za dobro zdravlje Vas i Vaših porodica.

doc. dr Stevo Ivetić
E-mail: stevoivetic@gmail.com