Izvor: dr Marijana Rašković

Poštovani studenti,

Vežbanje pod nazivom “Vocabulary” (preuzeti odavde) je potrebno popuniti prema uputstvima koja su navedena na samom listu. Nakon toga, potrebno je da uradite vežbanje “complete the table” (preuzeti odavde) tako što ćete izabrati još 15 reči sa stranice “Vocabulary” i dopuniti tabelu sa ostalim oblicima te reči (imenica, glagol, pridev, prilog). Za ovo vežbanje možete koristiti bilo koju reč na koju ste naišli u prethodna tri zadatka i od koje je moguće izvesti još najmanje dva oblika.

Urađenu vežbu možete poslati do 30. marta na email adresu: marijanay@yahoo.com

SVA ELEKTRONSKA NASTAVA NA JEDNOM MESTU