Izvor: dr Marijana Rašković

Studenti Master studija treba da napisu esej na temu “Will the Coronavirus Pandemic change the world?”

Rad je potrebno poslati do 30. marta na email adresu: marijanay@yahoo.com

dr Marijana Rašković

SVA ELEKTRONSKA NASTAVA NA JEDNOM MESTU