Izvor: Dušan Radulović

Poštovani studenti,

Današnjoj odbrani seminarskih radova iz predmeta Osnovi politike i savremeni politički sistemi, putem online platforme Skype pristupili su kolege: Igor Kovačević (147/17), Tanja Plavšić (68/19) i Mihailo Radonjić (14/19).

Obaveštavam Vas da, ukoliko želite i imate tehničkih mogućnosti, imajući u vidu i prirodu javnosti predispitne obaveze odbrane seminarskog rada, možete mi se javiti mejlom kako bi dogovorili organizovali i Vaše prisustvo.

Teme koje su na današnjim vežbama odbranjene su:

– Politički sistem Francuske
Studenti: Igor Kovačević (147/19);
Tanja Plavšić (68/19);
Broj poena koje su studenti ostvarili – 10.

U prilogu možete naći seminarski rad na ovu temu (preuzmite seminarski rad odavde).

– Džon Lok; Politička filozofija
Student: Mihailo Radonjić (14/19);
Broj poena koje je student ostvario – 10.

Takođe, u prilogu možete naći seminarski rad na ovu temu (preuzmite seminarski rad odavde).

Preporučujem Vam da radove iščitate, jer imaju dodira sa ispitnim pitanjima i obaveznom literaturom.

Uputio bih Vas na saopštenje prof. dr Danijele Bjelje u vezi našeg predmeta povodom materije koja je objavljena i koja će Vam u velikoj meri poslužiti u pripremi ispita.

Takođe, u prilogu Vam dostavljam prezentaciju kao nastavak naše prethodne vežbe: Država (politički i konstitutivni elementi), u pitanju je Razlika između unitarne i federalne države (prezentaciju preuzmite odavde).

Želim Vam, pre svega, dobro zdravlje, i pozivam Vas na odgovornost prema sebi i drugima.

Za sva pitanja Vam stojim na raspolaganju.

Dušan Radulović,
E-mail: radulovic.dusan916@gmail.com

SVA ELEKTRONSKA NASTAVA NA JEDNOM MESTU