FAKULTET ZA DIPLOMATIJU I BEZBEDNOST

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Raspored ispita

Aprilski rok za školsku 2019/2020. od 13.04-24.04.2020. godine

I GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Osnovi bezbednosti Prof. dr Milica Bošković 23.04.2020. u 12:00
Osnovi diplomatije Doc. dr Danijela Bjelja 13.04.2020. u 12:00
Osnovi prava sa ustavnim pravom Prof. dr Slobodan Simović 24.04.2020. u 15:00
Italijanski jezik 1, 2 Marina Milovanović 22.04.2020. u 11:00
Nemački jezik 1, 2 Aleksandra Begović 22.04.2020. u 11:00
Španski jezik 1, 2 Hristina Filipovic 22.04.2020. u 14:30
Engleski jezik 1, 2 Nataša Kankaraš 14.04.2020. u 13:00
Engleski jezik 1, 2 dr Marijana Rašković 14.04.2020. u 13:00
Sistemi bezbednosti Doc. dr Dejan Labović 24.04.2020. u 12:00
Sociologija Prof. dr Mihajlo Manić 21.04.2020. u 13:00
Evropski odnosi i EU Prof. dr Mihajlo Vučić 16.04.2020. u 12:00
Osnove politike i savremeni politički sistemi Doc. dr Danijela Bjelja 13.04.2020. u 12:00

… 

II GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Međunarodna bezbednost Prof. dr Slobodan Simović 24.04.2020. u 15:00
Politički sistem Srbije Doc. dr Danijela Bjelja 22.04.2020. u 11:00
Međunarodno javno pravo Prof. dr Jelena Lopičić Jančić 16.04.2020. u 14:30
Engleski jezik 3, 4 dr Marijana Rašković 14.04.2020. u 13:00
Engleski jezik 3, 4 Nataša Kankaraš 14.04.2020. u 13:00
Krivično pravo (opšti i posebni deo) Prof. dr Jelena Lopičić Jančić 16.04.2020. u 14:30
Zaštita i bezbednost informacija Prof. dr Dragan Randjelović 14.04.2020. u 14:45
Metodologija političkih nauka Prof. dr Mihajlo Manić 21.04.2020. u 13:00
Religija i politika Prof. dr Mihajlo Manić 23.04.2020. u 10:00
Istorija diplomatije Prof. dr Branko Nadoveza 13.04.2020. u 13:00

… 

III GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Krizni menadžment Doc. dr Žarko Braković 24.04.2020. u 12:00
Ples Božidar Mihailović 21.04.2020. u 10:00
Debata Doc. dr Danijela Bjelja 22.04.2020. u 11:00
Protokol mr Vojislav Glišić 23.04.2020. u 11:00
Spoljna politika Srbije Prof. dr Dragan Kolev 15.04.2020. u 10:00
Engleski jezik 5, 6 dr Marijana Rašković 14.04.2020. u 13:00
Engleski jezik 5, 6 Nataša Kankaraš 14.04.2020. u 13:00
Obaveštajno-bezbednosne službe Doc. dr Stanimir Đukić 13.04.2020. u 13:45
Međunarodni ekonomski odnosi Doc. dr Gordana Mrdak 23.04.2020. u 12:00
Geopolitika Prof. dr Dušan Proroković 13.04.2020. u 14:30
Psihologija pokreta Prof. dr Mihajlo Manić 21.04.2020. u 13:00

MASTER AKADEMSKE STUDIJE – Diplomatija i bezbednost

I GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Savremena ekonomija Doc. dr Gordana Mrdak 23.04.2020. u 12:00
Politika bezbednosti Doc. dr Stevo Ivetić 14.04.2020. u 13:00
Savremena politička istorija Prof. dr Branko Nadoveza 13.04.2020. u 13:00
Uporedni politički sistemi Prof. dr Branko Nadoveza 13.04.2020. u 13:00
Engleski jezik 7, 8 dr Marijana Rašković 14.04.2020. u 13:00
Engleski jezik 7, 8 Nataša Kankaraš 14.04.2020. u 13:00
Komunikologija Prof. dr Mihajlo Manić 21.04.2020. u 13:00
Studije EU Prof. dr Mihajlo Vučić 16.04.2020. u 12:00
Strategije bezbednosti prof. dr Dušan Proroković 13.04.2020. u 14:30

II GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Metodologija političkih nauka Prof. dr Dragan Kolev 15.04.2020. u 10:00
Geopolitika Balkana Prof. dr Dušan Proroković 13.04.2020. u 14:30
Protokol mr Vojislav Glišić 23.04.2020. u 11:00
Civilna bezbednost Prof. dr Dragan Kolev 24.04.2020. u 10:00
Političko nasilje Prof. dr Mihajlo Manić 21.04.2020. u 13:00
Sistemi bezbednosti Srbije Prof. dr Dragan Kolev 15.04.2020. u 10:00
Međunarodno javno pravo Prof. dr Jelena Lopičić Jančić 16.04.2020. u 14:30
Diplomatsko i konzularno pravo Prof. dr Jelena Lopičić Jančić 16.04.2020. u 14:30

MASTER AKADEMSKE STUDIJE – Korporativna bezbednost

I GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Informaciona bezbednost Prof. dr Milica Bošković 23.04.2020. u 12:00
Menadžment u korporativnoj bezbednosti Prof. dr Milica Bošković 23.04.2020. u 12:00
Teorija korporativne bezbednosti Prof. dr Slobodan Simović 24.04.2020. u 15:00
Savremena ekonomija i bezbednost Doc. dr Gordana Mrdak 23.04.2020. u 12:00
Fizičko-tehnička zaštita Doc. dr Stanimir Đukić 13.04.2020. u 13:45
Mendžment u industrijskoj bezbednosti Doc. dr Gordana Mrdak 21.04.2020. u 11:00

II GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Ugrožavanje korporativne bezbednosti Doc. dr Stanimir Đukić 13.04.2020. u 14:00
Savremeni sistemi korporativne bezbednosti Doc. dr Stanimir Đukić 13.04.2020. u 14:00
Civilna bezbednost Prof. dr Dragan Kolev 24.04.2020. u 10:00
Metodologija političkih nauka Prof. dr Dragan Kolev 15.04.2020. u 10:00