Izvor: Studentska služba

Studenti koji do sada nisu položili kolokvijume iz predmeta Engleski 1-8 kod Nataše Kankaraš, i time nisu stekli pravo da izađu na usmeni deo ispita, imaće dodatni termin za polaganje kolokvijuma – 6. februar 2020. u 13h.

Predmetni profesor