Izvor: Studentska služba

Rezultati  poprvanog kolokvijuma iz predmeta Politički sistem Srbije

Održan dana: 26.12.2019. godine

R.b. Ime i prezime Broj bodova
1. Valentina Božinović 069/18 29,5
2. Marija Savić 047/18 28
3. Nikolija Stojičić 094/18 28
4. Sofija Novaković 079/18 27
5. Nađa Veselinović 061/18 26,5
6. Stefan Marković 007/18 26,5
7. Tamara Morar 084/18 24,5
8. Tea Nikolić 070/18 20
9. Miloš Petrović 042/17 19
10. Milutin Nikolić 042/18 17
11. Đorđe Matić 133/18 17
12. Sandra Milovančević 089/18 15
13. Andrijana Anakijev 074/18 12
14. Isidora Stojanović 126/18 11
15. Luka Radovanović 045/18 11
16. Nikoleta Drinčić 137/18 11
17. Ksenija Zgonjanin 083/18 9,5

 

Predmetni profesor