Izvor: Studentska služba

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Politički sistem Srbije održanog 05.12.2019.

R.b. Ime i prezime studenta Broj poena
1. Ljubica Slavković 032/18 30
2. Lazar Faraga 121/18 30
3. Marija Babac 024/18 28
4. Marko Panić 016/18 27
5. Miona Prica 068/18 25
6. Nataša Maljković 131/18 23,5
7. Barbara Subotić 009/18 23
8. Đurđina Lacković 129/18 23
9. Petar Miočinović 065/18 22,5
10. Zoran Kerkez 055/18 22,5
11. Nemanja Zejaković 176/18 22
12. Natalija Miljković 008/18 22
13. Lazar Jakšić 095/18 21,5
14. Filip Radosavljević 099/18 21
15. Milan Dragačević 005/18 21
16. Una Zdravković 112/18 20,5
17. Tamara Petrović 077/18 20,5
18. Vladimir Petković 056/19 20,5
19. Stefan Shreir 178/18 20
20. Danilo Čvorović 20
21. Petar Anđelković 038/18 20
22. Milica Ristić 058/18 20
23. Milica Čitaković 054/18 20
24. Dejana Kaurin 018/18 19
25. Anđela Đorđević 096/18 19
26. Vukašin Stojanović 18,5
27. Matija Janković 142/18 18,5
28. Milica Asanović 041/18 18,5
29. Branislava Mitrović 086/18 16,5
30. Anastasija Popović 057/18 16,5
31. Kristina Peca 153/19 16,5
32. Iva Kovačević 071/18 16,5
33. Milica Aleksić 021/18 16
34. Mina Kecman 020/18 15,5
35. Nađa Veselinović 061/18 15,5
36. Luka Todorović 052/18 14
37. Aleksa Pavlović 087/18 13,5
38. Tea Nikolić 070/18 11,5
39. Miloš Žižić 013/18 11,5
40. Nađa Valjarević 078/18 9,5
41. Aleksandra Pantić 050/18 9,5
42. Katarina Popov 025/18 9
43. Nikola Kalanj 014/18 5
44. Sandra Milovančević 089/18 5
45. Nikola Simić 067/18 4,5
46. Matija Kojić 023/18 4
47. Vanja Samardžić 113/18 3,5
48. Vanja Bojanić 082/18 3
49. Dunja Vujanić 090/18 1,5

Predmetni profesor