Izvor: Studentska služba

Popravni kolokvijum iz predmeta Krivično pravo opšti deo  biće  održan dana 12.12.2019. godine, u 9 časova.

Predmetni profesor